Trucs

Afegint el correu als usuaris de SugarCRM

Si heu fet algunes importacions d’usuaris de SugarCRM veureu que aquest no permet pujar la direcció de correu. Per a solucionar el aquest problema el que farem serà importar el correu electrònic a un altre atribut de l’usuari i associar […]

Fork me on GitHub