SugarCRM

Afegint el correu als usuaris de SugarCRM

Si heu fet algunes importacions d’usuaris de SugarCRM veureu que aquest no permet pujar la direcció de correu. Per a solucionar el aquest problema el que farem serà importar el correu electrònic a un altre atribut de l’usuari i associar […]

SugarCRM: Afegir moduls personalitzats al camp relacionado con

Una de les grans avantatges de SugarCRM es que permet relacionar les trucades/visites/tasques amb qualsevol registre de estàndard (Clients, Contactes, Pressupostos, Oportunitats, Projectes, Tasques,Incidències). Si has instal·lats mòduls addicionals o t’has creat els teus propis a través del constructor de […]

Fork me on GitHub