Print Shortlink

Instalar client i servidor tryton a windows mitjançant neso

Existeix un paquet de tryton, consegut com a Neso, que s’encarrega d’instal·lar el client i el servidor en una mateixa màquina per a que es puguin fer totes les proves necessàries abans de fer una instal·lació en producció. El podeu descarregar desde la pàgina de baixades de tryton o directament fent click al següent enllaç:

http://downloads.tryton.org/3.0/neso-setup-last.exe

Una vegada descarregat, us trobareu amb un instal·lador que s’encarregarà d’instal·lar el servidor i el client. Si voleu personalitzar el vostre servidor afegint nous mòduls es important que us anoteu a quina ruta esteu realitzant la instal·lació. Aquesta ruta es demana al segon pas de la instal·lació, i per defecte conté el següent valor:

C:\Program Files\neso-3.0.0

Al tercer pas es demana si voleu crear una opció dins del menú inici, i el nom que li volgueu ficar. Per defecte es crearà una carpeta amb el nom Neso 3.0.0 i també es crearà un accés directe a l’escriptori.

Una vegada iniciat el neso, podreu accedir directament al vostre servidor local i crear les bases de dades que necessiteu. Cal tenir en compte que el client de neso només serveix per accedir al servidor local, si voleu accedir a altres servidors podeu descarregar el client normal pàgina de baixades de tryton

Afegint mòduls personalitzats

Una vegada tingueu neso instal·lat, podreu disfrutar de tots els móduls oficials de tryton, però això no és suficient a vegades, ja que per exemple potser teniu la necessitat d’utilitzar el módul per a gestionar campionats de botifarra. Així per a disposar de mòduls addicionals, només cal que els descomprimiu  a la carpeta mòdules del servidor de tryton.  A continuació us detallo el procés complert pel mòdul de buti:

  • Descarregar el mòdul original. Podeu baixar-lo d’aquí
  • Obrir la carpeta de mòduls del neso. La carpeta de móduls es troba dins del directory trytond/trytond/modules/ dins de la carpeta on heu instal·lat el neso. En el nostre cas:

C:\Program Files\neso-3.0.0\trytond\trytond\modules

  • Canviar el nom de la carpeta pel que toca, en el nostre cas em de dir-l’hi a la carpeta com a buti en comptes de pokoli-trytond-buti-7ec6949ca060.

En aquest punt el mòdul ja us apareixerà a la vostra base de dades, excepte que ja tingueu una base de dades existent. Per a que us aparegui el nou mòdul en una base de dades existent, només cal que actualitzeu un mòdul que ja tingueu instal·lat per a refrescar la llista de mòduls.

Correcció d’errors.

  1. Segons s’ha reportat a la incidència  3589, hi ha un error que provoca que no es pugui accedir a bases de dades existents. Per a sol·lucionar-ho cal que ens baixem el fitxer database.pyc i el copiem a la carpeta trytond/trytond/backend/sqlite dins de la nostra instal·lació de neso.
  2. A més a més també hi ha l’incidència 3440, que fa que la cerca falli a windows, aquesta la podem solventar baixant el fitxer screen.py i copiant-lo a la carpeta tryton/tryton/gui/window/view_form/screen/ dins de la nostra instal·lació de neso.

Leave a Reply

Fork me on GitHub