Shortlink

Afegint el correu als usuaris de SugarCRM

Si heu fet algunes importacions d’usuaris de SugarCRM veureu que aquest no permet pujar la direcció de correu. Per a solucionar el aquest problema el que farem serà importar el correu electrònic a un altre atribut de l’usuari i associar l’usuari amb el seu correu electrònic.

Per a fer-ho em d’importar els nostres usuaris a travès d’un csv, una vegada fet això ens conectem a la Base de dades i executem una sentència com la que us copio a continuació:

 

INSERT INTO email_addresses(
id,email_address,email_address_caps,
invalid_email,opt_out,
date_created,date_modified,deleted)
select UUID(),<camp_on_esta_el_email>,UPPER(<camp_on_esta_el_email>),
0,0,
NOW(),NOW(),0
from users where date_entered  >= ‘20130415’;

INSERT INTO email_addr_bean_rel (
id,email_address_id,bean_id,bean_module,
primary_address,reply_to_address,
date_created,date_modified,deleted)
select UUID(),ea.id,u.id,’Users’,
0,0,
NOW(),NOW(),0
from users u inner join email_addresses ea on u.<camp_on_esta_el_email> = ea.email_address
where u.date_entered  >= ‘20130415’;

Per a que aquesta consulta us funcioni heu de substituir el text <camp_on_esta_el_email> pel nom del camp on està el email i substituïr el text ‘20130415’ per la data en que realitzeu la importació.

Fork me on GitHub